Privacybeleid

 Ons gebruik van uw persoonlijke gegevens

3.1 We gebruiken de persoonlijke gegevens die we verzamelen voor de volgende doeleinden:

a) Om uw bestelling te accepteren en verwerken.

b) Om, indien nodig, contact met u op te nemen met betrekking tot uw bestelling of om contact met u op te nemen als u contact met ons hebt opgenomen.

c) Om de goederen te leveren en te factureren die u hebt besteld (inclusief om u op de hoogte te stellen van levering).

d) Behandelen van klachten en aan garanties gerelateerde zaken, juridische zaken en vragen aan onze klantenservice.

e) Om de services te beheren en verbeteren.

f) Om dergelijke diensten te verlenen die u hebt aangevraagd (bijvoorbeeld om onze nieuwsbrief te ontvangen).

g) Op voorwaarde dat u zich niet hebt afgemeld, om u informatie over ons, onze producten en diensten te sturen – als u uw adres of e-mailadres hebt verstrekt in verband met een bestelling of discussie over een bestelling, een product of dienst.

h) Om ons bedrijf, onze producten en diensten op de markt te brengen

 

Juridische grond voor de verwerking van persoonsgegevens enz.

Persoonlijke gegevens mogen alleen worden verwerkt indien er een wettelijke reden is, en het bedrijf zal uw persoonlijke gegevens altijd verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

In verband met aankopen verwerkt het bedrijf persoonlijke gegevens omdat het noodzakelijk voor ons is om de koopovereenkomst met u na te komen. Bepaalde verwerking is gebaseerd op een afweging van interesse, d.w.z. dat is vastgesteld dat we een rechtmatig belang hebben om de gegevens voor een bepaald doel te verwerken en dat de verwerking wordt beoordeeld om geen inbreuk te maken op uw integriteit. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer we marketing naar klanten verzenden, die gebaseerd is op ons legitiem belang om relevante informatie en aanbiedingen aan onze klanten te bieden. De beoordeling is voornamelijk gebaseerd op het feit dat de gegevens die we verwerken onschadelijk zijn en dat de omvang van de verwerking beperkt is. In het geval we persoonsgegevens voor juridische zaken moeten verwerken (bijvoorbeeld met betrekking tot productaansprakelijkheid), is het een legitiem belang voor het bedrijf om onze wettelijke belangen te beschermen.

Hoelang bewaren we gegevens?

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen bewaren zo lang als nodig is om te voldoen aan de vereisten uiteengezet.

Algemene voorwaarden

Houd er rekening mee dat bepaalde services en producten (inclusief maar niet beperkt tot de services) die door ons worden geleverd onder specifieke voorwaarden en bepalingen kunnen vallen inclusief een specifiek privacybeleid. In het geval van een conflict of inconsistentie tussen dit privacybeleid en de specifieke voorwaarden en bepalingen, prevaleren de specifieke bepalingen en voorwaarden.

Uw rechten

U hebt het recht om, in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, op elk moment toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens die we verwerken. Verder hebt u recht om rectificatie te verkrijgen van onjuiste persoonlijke gegevens over u, om verwijdering of beperking van de verwerking van persoonsgegevens over u te verkrijgen, om uw recht op gegevensportabiliteit uit te oefenen en bezwaar te maken te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

Als u uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op

U hebt verder het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt in strijd met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming:

Autoriteit Persoonsgegevens

Bezuidenhoutseweg 30

2594 AV Den Haag, Nederland

Telefoonnummer: 088 – 1805 250

 

 

s.